Mengdekalkulator

Kjenner du målene / dimensjonene på området du skal fylle, kan du finne vekten av massene du behøver i Mengdekalkulatoren vår.

Beregningene er anslag, og ikke eksakte verdier.

Fyll inn volum

m
m
cm
- m3

Hvor skal du hente?

Estimert vekt

Masse med finstoff
(eks 0 -20, 0 -60 og sand)
Masse uten finstoff
(pukk / singel)
- tonn - tonn
Havarert henger med pukk

Sjekk i hengerens vognkort hvor mye du kan laste. Da reduserer du risikoen for havari på veien hjem.