Samfunnsansvar

Pukkverket ligger der det gjør fordi det er fjellressurser der. Når fjellet er brukt opp, er pukkverket ikke lenger drivverdig. Verdt å merke seg er at transportkostnadene overstiger verdien av lasten allerede etter 20 - 30 kilometer. Dette, i tillegg til at lang transport er lite klima- og miljøvennlig, betyr at nærhet til markedet er helt avgjørende.

Det er strenge regler for drift av pukkverk, og lovbestemmelsene er i hovedsak logiske og enkle å innrette seg etter. Men vi er helt avhengig av forutsigbarhet; vi kan ikke bare flytte virksomheten hvis vi kommer i konflikt med andre interesser. Det hender derfor at det offentliges planhorisonter kommer i konflikt med pukkverkets behov for langsiktighet.

Vi spiller på lag med dem som legger opp rammevilkårene samtidig som vi verner om vår spesielle virksomhet og skaper forutsigbare forhold for våre kunder, våre ansatte, lokalsamfunnet og eierne.

Se også norsk bergindustri.no