Selskapsstruktur

Skolt Pukkverk AS, som er en del av Skolt Holding-konsernet, er en betydelig aktør i Østfold innenfor produksjon, salg og markedsføring av pukk til anleggsvirksomhet, betong- og asfaltproduksjon. Vestby Pukkverk, Moss Pukkverk, Råde Pukkverk og Sarpsborg Pukkverk er alle en del av Skolt Pukkverk AS. Sammen med søsterselskapet Skolt Miljøpark AS utgjør disse selskapene Skolt Holding-konsernets forretningsområde Pukk og masser.